Ichizu
Manga / Ichizu De Bitch Na Kouhai

Ichizu De Bitch Na Kouhai

Ironon
Ichizu
Sebuah cerita tentang kouhai genit yang menggoda senpai nya.